Registrace
Menu
Úvod Nezbytnosti Poppers Amsterdam Revolution 30 ml

Amsterdam Revolution 30 ml

poppers

Kód: 200014

Vysoce účinné složení, hliníková lahvička a rovnou dvě vlhkost pohlcující kuličky, které udrží silný účinek i po opakovaném otevření. Obsah: ISOPROPYL NITRITE (CAS 541-42-4), PROPAN-2-OL (CAS 67-63-0). 30 ml. Podrobný popis

Tento produkt již nelze koupit. Prohlédněte si podobné produkty.
 • Diskrétní
  nákup

 • 10 000+ hraček
  skladem

 • Doprava zdarma
  od 1 499 Kč

 • Doručení již
  za 60 minut

Amsterdam Revolution 30 ml

Amsterdam Revolution 30 ml

poppers

Tento produkt již nelze koupit. Prohlédněte si podobné produkty.

Popis

Poppers Amsterdam Revolution 30 ml. Čisticí prostředek na kůže. Prodejné pouze osobám starším 18 let.

NEBEZPEČÍ: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje poleptání kůže a vážné poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Při vdechování může způsobit smrt. Může způsobit ospalost a závratě. Podezření na genetické poškození.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a veškerými dalšími zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nevdechujte páry/aerosoly. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. PŘI STYKU S OČIMA: opatrně oplachujte vodou po dobu několika minut. Vyjměte z očí kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a lze je vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Obsah/obal zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

ZÁKAZ PRODEJE NEZLETILÝM
TIS (Toxikologické informační středisko): +420 224 919 293

ISOPROPYL NITRITE (CAS 541-42-4),
PROPAN-2-OL (CAS 67-63-0)

Parametry

Obsah (ml) 30
Originální název Amsterdam Revolution 30 ml
Hmotnost (g) 52

Zařazeno

Slave4master chat

Produkty známe jako své boty. Rádi poradíme

Od pondělí do soboty 9:00–19:00 volejte +420 222 363 065 nebo napište na chat.

Otevřít chat

Podobné produkty